ELMERA

BETTER PREPARED FOR THE 
EUROPEAN LABOR MARKET

''BETTER PREPARED FOR THE EUROPEAN LABOUR MARKET"

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.  2018-1-RO01-KA102-048074

Powered by Malgrande Solutions