SELECTIE

INFORMATII PRIVIND PROCEDURA
DE SELECTIE SI REZULTATELE

PROCEDURA DE SELECTIE

Pt asigurarea transparentei si obiectivitatii procesului de selectie, dar si pentru asigurarea participarii unor elevi care au competente/cunostinte suficiente si un nivel al motivatiei optim pentru a efectua sarcini la nivelul de complexitate necesar pentru a beneficia cu adevarat de mobilitate, am stabilit o procedura de testare cu 3 probe.

Se vor calcula rezultatele si afisa in ordinea descrescatoare a punctajelor. Elevii cu cele mai mari punctaje vor fi declarati admisi in limita locurilor. Se vor prevedea si elevi cu statut de rezerva, si respinsi. Punctaj minim pt. a fi declarat admis - 60p.

Sunt disponibile 24 de locuri , eligibili pentru participare fiind elevii claselor a Xa si a XI inscrisi la calificarea nivel 4 - Tehnician operator procesare- text imagine, domeniul de pregatire profesionala productie media. 

''BETTER PREPARED FOR THE EUROPEAN LABOUR MARKET"

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.  2018-1-RO01-KA102-048074

Powered by Malgrande Solutions 2018