PREGATIRE

INFORMATII SI RESURSE PREGATIRE CULTURALA,
LINGVISTICA SI PEDAGOGIA STAGIULUI

Pregatire Lingvistica OLS

Sprijinul Lingvistic Online (OLS) sprijină învățarea de limbi străine de către participanții la mobilități Erasmus+. OLS oferă participanților la activități de mobilitate pe termen lung Erasmus+ (Activitatea Cheie 1) oportunitatea de a-și evalua competențele în limba/limbile străine pe care le vor folosi pentru a studia, lucra sau face voluntariat în străinătate. În plus, participanții pot urma un curs lingvistic online pentru a-și îmbunătăți competențele.

In calitate de participanti veti sustine un test lingvistic inainte si un altul la intoarcerea din mobilitate. De asemenea, inainte de plecare veti parcurge cel putin 24 de ore de pregatire online. 


ACCESS SI INFORMATI OLS+

ACCES E-MAIL PROIECT

''BETTER PREPARED FOR THE EUROPEAN LABOUR MARKET"

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.  2018-1-RO01-KA102-048074

© Realizat de Malgrande Solutions 2018 - 2019
Soluții în educație